‘Swarga home’ is een kleinschalig tehuis in Bhaktapur, Nepal. Swarga is een thuis voor kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.  In de hindoeïstische cultuur van Nepal beschouwen veel ouders een kind met een beperking als een straf van de goden. Zo’n kind wordt daarom vaak ‘weggestopt’.  Ook komt het voor dat ouders domweg in hun strijd tegen de armoede zo’n kind niet kunnen opvangen en onderhouden. Daarom hebben veel gehandicapte kinderen in Nepal vaak nauwelijks uitzicht op een menswaardig bestaan.

Het Swarga home is in 2006 gestart, een samenwerking tussen een Nederlandse vrijwilligster en een Nepalees. Swarga biedt kinderen met een beperking opvang, zorgt voor scholing en regelt de medische hulp. Actuele informatie hierover vindt u via deze link: www.sfnepal.org.
De kinderen wonen intern en gaan meestal maar 1 keer per jaar naar hun familie.

Om Swarga financieel zo zelfstandig mogelijk te laten opereren ‘runt’ het een  guesthouse voor toeristen (‘Heart of Bhaktapur’, www.heartofbhaktapur.com).  De opbrengst hiervan komt ten goede aan Swarga. Vooralsnog zijn deze inkomsten echter onvoldoende om Swarga te runnen. Zeker nu, omdat na de aardbeving van 2014 het toerisme maar moeilijk weer op gang komt.

Naar andere inkomsten-genererende mogelijkheden wordt nog naarstig gezocht. Financiële bijdragen, bijvoorbeeld door het sponsoren van een kind, blijven daarom (voorlopig) nog noodzakelijk.

Meer informatie hierover staat op Swarga’s wish-list  www.sf-nepal.org/?page_id=146
In Nederland wordt het Swarga home ondersteund vanuit de Stichting Swarga.  Bestuursvoorzitter is Leo de Jong, die met zijn vrouw Yvonne 7 jaar in Nepal heeft gewerkt en gewoond. Yvonne heeft in Swarga de kinderfysiotherapie opgezet en de eerste Nepalese fysio-begeleiders opgeleid. Yvonne en Leo kennen de dilemma’s die het werken met mensen uit een andere cultuur meebrengt. Maar zij kennen ook de Nepalezen die Swarga met liefde en toewijding runnen. En zij hebben er persoonlijk vertrouwen in dat iedere bijdrage goed wordt besteed.

De stichting Swarga heeft ten doel:

  1. Het actief ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan de duurzaamheid van de activiteiten van het Swarga Children’s Home in Bhaktapur in Nepal, in het kader van de opvang van kinderen en jong-volwassenen met een beperking;
  2. Het ondersteunen en verschaffen van faciliteiten om het Swarga Children’s Home, voornoemd, haar activiteiten te laten uitvoeren;
  3. Het financieel ondersteunen van de activiteiten van Swarga Children’s Home; en
  4. Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Meer informatie? Bel of mail gerust!

Leo de Jong, 06 41439424

Leodejong.enschede@ziggo.nl

De Stichting Swarga is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  (Arnhem) onder nummer 63372800

Meer foto’s zijn te zien op http://agingraw.nl/swarga-nepal/