Een donatie kan gedaan worden door een geldbedrag over te maken op

IBAN:NL80 TRIO 0784 9472 36 t.n.v. Stichting Swarga.

 

Donatie&Fiscus

De Belastingdienst heeft de Stichting Swarga per 21 mei 2015 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI).

Dankzij uw donaties kan de stichting Swarga zich inzetten voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal. Onlangs is de stichting aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor is voor donateurs de mogelijkheid ontstaan tot 52% van het gedoneerde bedrag terug te krijgen van de fiscus. De fiscus stelt wel de eis dat die gift voor tenminste 5 jaar moet gelden en dat de toegezegde gift in een notariële akte (lijfrenteschenking) is vastgelegd.
Voor uw gift aan de stichting Swarga is een akte echter niet noodzakelijk, want het totaal van uw giften aan Anbi’s is aftrekbaar als het totale bedrag hoger is dan 1% van het drempelinkomen (met een minimum van € 60,- tot 10% van het drempelinkomen). Het verschil is dat bij een notariële akte uw volledige donatie aan de stichting Swarga aftrekbaar is; de 1% drempel vervalt dan.