De bestuursleden vervullen hun taken geheel vrijwillig en onbezoldigd.

Gemaakte onkosten voor de uitoefening van hun werkzaamheden zullen slechts vergoed worden, na bestuurlijk akkoord en tegen overlegging van facturen.

Het bestuur is gehouden aan de statuten van de stichting Swarga.

In geval van Ontbinding en vereffening van de stichting gelden de wettelijke bepalingen volgens Artikel 12 statuten Stichting Swarga