Beleidsplan Swarga 2015-2018

Het beleid van de Stichting Swarga richt zich op het mobiliseren van financiële ondersteuning ten behoeven van het begeleiden ( fysiek, persoonlijke ontwikkeling, educatie) en materieel ondersteunen van gehandicapte kinderen in Swarga home. Uiteindelijk doel is om een zodanig organisatie structuur neer te zetten dat deze activiteiten voor een groot deel kunnen worden gefinancierd door inkomsten die vanuit Swarga worden gegenereerd. Het “Heart of Bhaktapur guesthouse” speelt hierin een belangrijke rol.

Financiële ondersteuning wordt verkregen middels het zoeken naar kind-gebonden sponsors voor de kosten die noodzakelijk zijn om een gehandicapt kind in Swarga te begeleiden en zich te laten ontwikkelen. Deze kosten zijn expliciet gemeld op de website van zowel Stichting Swarga als Sf-nepal.org ( transparantie).

Als basis voor de fondsenwerving wordt de bewezen succesvolle formule gebruikt van ‘Nepalese diner’. Dit zijn door Krishna ( en zijn vrouw) bereide etentjes bij mensen thuis, waar een traditioneel Nepalese maaltijd wordt gecombineerd met het uitdragen van de idealen van Swarga, de verkoop van Nepalese handycraft.

Vanwege de sterke (historische) relatie met kinder-fysiotherapie wordt deze beroepsgroep  gemobiliseerd en zo mogelijk ingezet ten behoeve van Swarga’s doelstelling.

 

Jaarplan 2015

Organisatorisch: er worden de activiteiten uitgevoerd benodigd voor een goede start van de Stichting Swarga, zoals  oprichtingsacte en statuten passeren bij de notaris, website, ANBI registratie, Triodos bankrekening, etc.

Inhoudelijk: In 2015 worden minimaal 15 Nepalese dinners georganiseerd, 4 service clubs benaderd en 2 fysiotherapie gerelateerde activiteiten georganiseerd. Op 2 locaties wordt een foto expositie gehouden met foto’s van Swarga. De Stichting Swarga helpt financieel bij het herstellen van de schade door de aardbeving aan het Heart of Bhaktapur en zet zich in om het aantal overnachtingen in het “Heart of Bhaktapur guesthouse” te doen stijgen.