Steun de Stichting Swarga  Help us caring…  Ondersteun ons!

Swarga home

‘Swarga home’ is een kleinschalig tehuis in Bhaktapur, Nepal. Swarga is een thuis voor kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Veel gehandicapte kinderen in Nepal hebben vaak nauwelijks uitzicht op een menswaardig bestaan.

Intensieve zorg

Het Swarga home is in 2006 gestart, een samenwerking tussen een Nederlandse vrijwilligster en een Nepalees. Swarga biedt kinderen met een beperking opvang, zorgt voor scholing en regelt de medische hulp. De kinderen wonen intern en gaan meestal maar 1 keer per jaar naar hun familie.

Hulp nodig

Om Swarga financieel zo zelfstandig mogelijk te laten opereren ‘runt’ het een  guesthouse voor toeristen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan Swarga. Vooralsnog zijn deze inkomsten echter onvoldoende om Swarga te runnen.


“Swarga ondersteunt de Suvadra Foundation-Nepal die zorg draagt voor kinderen met een beperking opvang, voor scholing en medische hulp.”